Certyfikacja Pracy Wodnej Fundacji Na Rzecz Psów Pracujących PSI RATOWNICY

CERTYFIKACJA PRACY WODNEJ
FUNDACJI NA RZECZ PSÓW PRACUJĄCYCH
PSI RATOWNICY obejmuje następujące klasy:

-klasa 0 – w której pies zdaje egzamin z posłuszeństwa. Egzamin odpowiada zadaniom z egzaminu na psa towarzyszącego 1 stopnia według regulaminu ZKwP

klasa 1- team przystępujący do egzaminu zalicza następujące zadania:

 • team swimming ( 3x 25 metrów)
 • skok z pontonu do parzewodnika (30 metrów)
 • odebranie aportu od pomocnika na pontonie (30 metrów)
 • holowanie surfer (30 metrów)

klasa 2 – po wcześniejszym zaliczeniu zadań z klasy 1, zespół pies-przewodnik może przystąpić do weryfikacji następujących zadań:

 • tonący przytomny, wypadający z pontonu (30m)
 • holowanie manekina wyrzuconego z pontonu (30m)
 • holowanie pontonu (pies startuje z brzegu, 30m)
 • holowanie pontonu (pies startuje z łodzi, 30m)

klasa 3- obejmuje następujące zadania:

 • tonący przytomny za pontonem (30m)
 • dryfujacy ponton (30 m)
 • tonący nieprzytomny (30m)
 • zanoszenie koła ratowniczego do tonącego (30m)

klasa IV- zespół przystępuje do wykonania następujących zadań :

 • zanoszenie wiosła z łodzi do łodzi
 • ratowanie dwóch tonących (przytomny, nieprzytomny, 30m)
 • ratowanie jednej z czterech osób w wodzie (30m)
 • skok z pontonu do tonącego i przyholowanie do pontonu

Więcej informacji oraz dokładny opis zadań znajdziesz na:

http://www.psiratownicy.pl/index.php