Gdańska Sekcja Psów Ratowniczych

Aby dostać się do GSPR w pierwszej kolejności należy odbyć szkolenie z podstaw posłuszeństwa. Szkolenie odbywa się pod nazwą „Przyjdź z psem na plażę”.

Podczas tego okresu odbywa się socjalizacja psa, nauka podstawowych komend a także pracy w grupie. Jednocześnie przewodnik uczy się pracy z psem, dobierania odpowiednich technik nagradzania czy też karcenia psa ale przede wszystkim budowana jest relacja psio-ludzkiego teamu.

Kolejnym etapem szkolenia jest nauka podstaw pracy wodnej, która składa się z czterech zadań:

  • wspólnego pływania z psem
  • adaptacji psa do łódki
  • aport wodny
  • komenda zostań na brzegu

Równolegle odbywa się precyzyjne przygotowanie zespołu do egzaminu klasyfikującego do Gdańskiej Sekcji Psów Ratowniczych

Po pomyślnym jego zdaniu zespół ma dwa lata na zdobycie kolejnego poziomu wyszkolenia. Etap III – młodszy pies wspomagający ratownika to w dużej mierze elementy z ratownictwa sportowego. Pies uczy się holowania tonącego za pomocą kamizelki oraz bojki SP. Powinien również wykonać skok do pozoranta, który na tym etapie może pomóc mu jeszcze zabawką. Pozostałe zadania tego etapu opierają się o wcześniejsze umiejętności takie jak wspólne pływanie cz też aport.

Nauka wysyłania psa do pozoranta ze sprzętem ratowniczym. Fot. Sylwia Babicz

Na ostatnim IV etapie – pies wspomagający ratownika pies szkoli się na torze sprawnościowym oraz przygotowuje się do zadań określonych w rozporządzeniu. Jeżeli zespół wykazuje chęć może przystąpić do egzaminu zgodnie z Rozp. MSW z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz.U. 2012, poz. 747).

Zanoszenie zasobnika do osoby obcej. Fot. Sylwia Babicz

Gdańska Sekcja Psów Ratowniczych bierze również udział w profilaktyce bezpiecznej kąpieli prowadząc zajęcia edukacyjne w przedszkolach oraz szkołach podstawowych przede wszystkim na terenie Gdańska

Profilaktyka bezpiecznej kąpieli w przedszkolu.

Kierownikiem Gdańskiej Sekcji Psów Ratowniczych jest Radosław Ptasiński – przewodnik Diver’a.

https://www.facebook.com/GdanskaSekcjaPsowRatowniczych/

Fot.https://www.facebook.com/TamGdziePiesMileWidziany/